About YUYUAN

Shenzhen Yuyuan Electric Co., Ltd.

phones: +86-755-27380896

Fax: +86-755-27381096

Email: sz@yuyuan-electric.com

Website: www.yuyuan-electric.com

Address: No. 24, Third Industrial Zone, Xia Village, Gongming Street, Guangming District, Shenzhen

Sichuan Yuyuan Electric Appliance Co., Ltd

phones: +86-817-8860222

Fax: +86-817-8860322

Email: sc@yuyuan-electric.com

Website: www.yuyuan-electric.com

Address: Yuyuan Industrial Park, Hexi Industrial Park, Xinzheng, Yilong County, Sichuan Province

Copyright © Shenzhen Yuyuan Electric Co., Ltd.  All right reserved.

+86-755-27380896